EY-Parthenon Ringvaart Regatta


Days
:
Hours
:
Mins
:
Secs

Reglement

Laatste update: 13 maart 2018

1. Deelnemer
1.1. Deelname is mogelijk door iedereen, vanaf 18 jaar.
1.2 Het maximum aantal deelnemende ploegen ligt op 185 boten. De toelating geschiedt op volgorde van inschrijving.
1.3 Een ploeg dient zelf zorg te dragen voor een boot en toebehoren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor aangebrachte schade tijdens de toertocht.
1.4. Inschrijving geschiedt via de website www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl. Deelname is alleen mogelijk na betaling van het volledige inschrijvingsgeld.
1.5 Volgens KNRB Huishoudelijk Reglement artikel 52 is bij deelname aan een roeiwedstrijd een medische keuring dringend geadviseerd. De controle hierop berust bij de roeivereniging waaraan deelnemer verbonden is. Deelname is op eigen risico.
1.6 De ploeg dient ten minste één verantwoordelijke te hebben die de ploeg op de wal volgt. Het telefoonnummer van deze persoon dient bij de organisatie van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta bekend te zijn.
1.7 Bij uitvallen of terugtrekking tijdens de wedstrijd, dient de verantwoordelijke dit mede te delen aan de wedstrijdleiding. Ploegen dienen dan nog steeds verantwoordelijkheid te dragen voor het materieel.
1.8 Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien de organisatie vaststelt dat er sprake is van overmacht.
1.9 Deelnemers worden geacht het reglement te kennen en zich op de hoogte te stellen van de actuele informatie op deze website. Het Binnenvaart Politie Reglement is onverkort van toepassing en “goed zeemanschap” staat voorop.
2. Ploeg
2.1. Een ploeg bestaat uit maximaal negen bemanningsleden voor een 8, uit maximaal vijf (ongestuurd; vier) bemanningsleden voor een 4, uit maximaal drie (ongestuurd; twee) bemanningsleden voor een 2 en uit maximaal drie bemanningsleden voor een single wherry.
2.2. De bemanning mag tijdens de tocht niet worden gewisseld, behalve voor een single en dubbel wherry waarvoor het is toegestaan de roeier te laten ruilen met de stuur.
2.3. Voor alle ploegen geldt dat de stuur telt als bemanningslid.
2.4. De boeg draagt gedurende de wedstrijd kleding met signalerende kleur (bijvoorbeeld een fluorescerend geel shirt/hemd).
2.5. De boten krijgen een individuele starttijd. De tijden worden bekendgemaakt via de site.
2.6. De volgende geslachtsklassen worden uitgeschreven:
2.6.1. Mannen
2.6.2. Vrouwen
2.6.3. Mixed. Indien de ploeg minder dan 50% uit vrouwen bestaat zal de ploeg deelnemen in het mannenklassement. De stuur wordt hierbij niet meegerekend.
2.7 Ploegen melden zich tijdig voor de startprocedure op de opgegeven starttijd, zoals gecommuniceerd door de organisatie. Het te laat komen aan de start kan beboet worden (€20 voor skiff, tweeën en vieren en €50 voor achten) en eventueel uitsluiting tot gevolg hebben.
3. Wedstrijd
3.1. Het traject kent verschillende obstakels zoals lage en/of smalle bruggen en een sluis. De brughoogtes en breedtes zijn te vinden in het wedstrijd boekje op de site onder het kopje wedstrijd. Stuurlieden dienen deze hoogtes en breedtes te kennen en te weten of hun ploeg hier onderdoor kan varen zonder bukken.
3.2. Bij de sluis in Leidschendam dienen 8-en aan te meren aan bakboord wal, alle andere boten aan stuurboord wal. De tijd wordt gestopt wanneer de boot de tijdwaarnemers passeert. De boten worden uit het water getild door vrijwilligers van de D.S.R.V. “Laga”.
3.3. Te allen tijde gelden de aanwijzingen van vrijwilligers op de kant boven de hiergenoemde regels. De aanwijzingen van vrijwilligers moeten te allen tijde opgevolgd worden.
3.4. De boten mogen uiterlijk 45 minuten in Leidschendam blijven liggen. Hierna moeten de boten door de deelnemers zelf weer in het water worden gelegd. Na de 45 minuten wordt de tijd automatisch weer gestart, ook als de deelnemers nog niet gestart zijn met roeien. Het inleggen en doorvaren van de ploegen is niet de verantwoordelijkheid van de organisatie. Ploegen dienen in Leidschendam zelf zorg te dragen voor hun riemen.

De organisatie behoudt zich het recht voor ploegen door de sluis te laten roeien bij Leidschendam in geval van extreme drukte. In dit geval zullen de ploegen dan geen verplichte rustpauze krijgen in Leidschendam.

4. Boot
4.1. Elke ploeg dient te starten in het boottype waarin zij zijn ingeschreven.
4.2. De boot moet dinsdag 5 juni tussen 10:00 en 18:00 afgeleverd worden. Boten die later worden afgeleverd dan dinsdag 5 juni 18:00 zullen worden uitgesloten van deelname zonder restitutie van het inschrijvingsgeld. Mocht u niet in staat zijn aan deze eis te voldoen dan wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de EY-Parthenon Ringvaart Regatta organisatie. Hierop gelden de volgende aanvullingen:
4.2.1. Wanneer een boot dient te worden overgeroeid naar de startlocatie en er worden weersomstandigheden voorspeld waarbij het niet veilig geacht wordt om op dinsdag 5 juni te roeien, behoudt de organisatie het recht om deze ploegen hun boot op een ander gespecificeerd tijdstip te laten afleveren
4.2.2. Indien u onvoldoende in staat bent om uw boot af te laden en op het terrein te plaatsen, biedt de organisatie op dinsdag 5 juni tussen 10:00 en 18:00 de mogelijkheid tot assistentie bij het afladen van botenwagens. Dit is op eigen risico.
4.2.3. De organisatie behoudt het recht om boten op het startterrein te verplaatsen ten behoeve van het versoepelen van de startprocedure.
4.3. Mocht u na zonsondergang (21.59 uur) nog roeiende zijn dient u een wit rondom schijnend licht te voeren. Boten die na 21:59 uur onverlicht varen zullen gediskwalificeerd worden. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.
4.4. De boot zal worden gekeurd bij het te water gaan op 6 juni. De organisatie behoudt zich het recht een boot uit te sluiten mocht deze niet voldoen aan de eisen die hieraan zullen worden gesteld.
4.5. De boot moet voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het reglement voor roeiwedstrijden van de KNRB artikel 16 tot en met artikel 20.
5. Evenementverloop
5.1. De start zal plaatsvinden op woensdag 6 juni vanaf 6:00 uur volgens het tijdschema dat op de site zal worden gepubliceerd onder het kopje veldindeling.
5.2. De buurt rond A.L.S.R.V Asopos de Vliet zal in de ochtend van 6 juni afgesloten worden voor autoverkeer. Auto’s (met uitzondering van buurtbewoners) zijn niet toegestaan. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de verkeersregelaars kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. Onder het kopje botentransport zal op de site meer bekend worden gemaakt over de verkeerssituatie.
5.3. De finish moet geschieden voor 00:00 uur in de nacht van 6 op 7 juni.
5.4. Een opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg vrij is haar koers te kiezen. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
5.5. De organisatie behoudt zich het recht voor een ploeg uit te sluiten indien zij in de ogen van de organisatie de eindtijd niet gaan halen. Dit is in ieder geval als de ploeg stopplaats C4 (Café Ut Dobbertje) passeert na 18:30u. Ploegen moeten dan de wedstrijd staken en afmeren bij A.L.S.R.V. Asopos de Vliet.
5.6. De jury ziet toe op de naleving van dit reglement. Het niet opvolgen van het reglement of aanwijzingen door of namens de jury of de organisatie kan leiden tot een tijdstraf of uitsluiting.
5.7. Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt een, door het bestuur van de D.S.R.V. “Laga” van geval tot geval vast te stellen, percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende verenigingen gerestitueerd.Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt dit op dinsdag 5 juni om 09:00 uur gecommuniceerd naar alle deelnemers. Het evenement zal dan verroeid worden op 20 juni 2018.

5.7.1 Indien de wedstrijd op 20 juni ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt het evenement op dinsdag 19 juni om 09:00 afgelast.

5.7.2 Omdat de wedstrijd wordt uitgesteld naar 20 juni, is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk bij afgelasten van het evenement.

5.8. Indien volgploegen zich niet aan de verkeersregels en/of aanwijzingen van organisatie en betrokken instanties houden en daarmee de continuïteit van het evenement in gevaar brengen, kan de organisatie besluiten de betreffende deelnemende ploeg te diskwalificeren en uit de wedstrijd te nemen.

Reglement Sprintklassement

Laatste update: 13 maart 2018

1. Deelname
1.1. Het algemene reglement van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta, zoals te vinden op http://www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl/wedstrijd/regelement/, is onverkort van toepassing. Bij artikelen uit dit reglement en artikelen uit het algemene reglement van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta met gelijke strekking, is het meest beperkende artikel leidend.
1.2. Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta in de nummers zoals gecommuniceerd op http://www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl/wedstrijd/sprintklassement/.
1.3. Deelname is mogelijk voor zowel heren als dames ploegen.
1.4. Iedereen voor wie deelname mogelijk is, dingt automatisch mee in het Sprintklassement, zodra de inschrijving voor de EY-Parthenon Ringvaart Regatta voltooid is.
1.5. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname
2. Wedstrijd
2.1. De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd in zijn geheel af te lasten.
2.2. Het Sprintklassement voert over het laatste deel van de route van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta, over een afstand van circa 600 meter. De start is na het passeren van de Abtswoudse Brug te Delft. De finish van het sprintklassement valt samen met de finish van de EY-Parthenon Ringvaart Regatta. De exacte route is te vinden op http://www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl/wedstrijd/sprintklassement/.
2.3 De boeien die geplaatst zijn langs de route dienen ter indicatie van de start van het Sprintklassement.
2.4. Over alle deelnemers bestaat er een winnaars: De tijden worden gecorrigeerd naar de staande records per bootsoort en man/vrouw/mixed.

 

white gradient